Zorgverzekering & vergoeding Soorten zorgverzekeringen

Soorten zorgverzekeringen

Waar moet u op letten bij de aanschaf van een hoortoestel? Het is belangrijk om te weten wanneer u iets vergoed krijgt van uw zorgverzekering. Bij een restitutie polis krijgt u namelijk vaak meer vergoed dan bij een naturapolis. Daarnaast hangt het er ook nog vanaf of u aanvullend verzekerd bent, dit heeft invloed op uw eigen bijdrage.

Vergoeding hoortoestel vanuit basispakket

Gehoorapparaten worden tegenwoordig nog maar gedeeltelijk vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. U krijgt maximaal 75% van het gehoorapparaat uit de voor u vastgestelde categorie vergoed. Dit betekent dat u 25% zelf moet bijleggen (eigen bijdrage). Hoeveel procent u terugkrijgt van uw zorgverzekering, hangt af van het soort zorgverzekering u heeft: een restitutie polis, een natura polis of een combipolis. Soms wordt vanuit de aanvullende verzekering nog een extra bedrag vergoed. 

Vergoedingen hoortoestel restitutie polis

Met een restitutie polis heeft u zelf de keuzevrijheid om te kiezen voor uw zorgverlener, in dit geval audicien. De verzekeraar hoeft geen afspraken te hebben met bepaalde audiciens. U mag zelf bepalen naar welke audicien u gaat. Als de behandeling is gedekt en aan de polisvoorwaarden voldoet, wordt deze ook volledig vergoed. In de praktijk betekent dit 75% van de prijs die de zorgverzekeraar als marktconform tarief heeft bepaald. Als de aanschafprijs van het toestel hoger is dan dit marktconforme tarief, komt dit verschil voor uw rekening. Bij deze vorm moet u er wel rekening mee houden dat u bepaalde nota’s moet voorschieten.

Vergoedingen hoortoestel bij natura polis

Met een natura polis kunt u terecht bij zorgverleners waarmee de verzekeraar afspraken heeft gemaakt. Sommige verzekeraars hebben alleen met bepaalde audiciens (ketens) contracten afgesloten. Zorgverzekeraars van de Achmea-groep hebben contracten afgesloten met Beter Horen, Schoonenberg Hoorcomfort en SpecSavers. CZ-verzekeraars hebben geen contract gesloten met Schoonenberg Hoorcomfort. De zorgverzekeraars van UVIT hebben Hans Anders en SpecSavers alleen gecontracteerd voor categorie 1, 2 en 3-slechthorenden en Beter Horen, HoorProfs, Schoonenberg Hoorcomfort en Van Boxtel voor alle categorieën.

Als er geen afspraak is tussen de verzekeraar en zorgverlener, kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Met een naturapolis ontvangt u dus een lagere vergoeding als u naar een audicien gaat waarmee uw zorgverzekering geen contract mee heeft.  Bijvoorbeeld 50%, 70% of 75% van de marktconforme vergoeding min de verplichte eigen bijdrage van 25%. Zie welke kortingpercentages er bij u van toepassing zijn in uw polisvoorwaarden.

Aanvullend verzekeren voor hoortoestel

Het is mogelijk om voor de eigen bijdrage van het gehoortoestel aanvullend te verzekeren. Afhankelijk van de aanvullende verzekering krijgt u een budget ter beschikking om te gebruiken voor het aanschaffen van hoortoestellen. Dit bedrag kunt u gebruiken om uw eigen bijdrage van 25% te dekken. Wilt u bekijken welke vergoeding u krijgt van uw zorgverzekeraar? 

Bekijk het vergoedingsoverzicht