Zorgverzekering & vergoeding Hoortoestel categorieën volgens ZN keuze protocol

Hoortoestel categorieën volgens ZN keuze protocol

Er is een nieuw vergoedingssysteem van kracht voor hoortoestellen. Sinds januari 2013 worden alleen nog hoortoestellen vergoed waarmee u goed kunt functioneren. Niet meer of minder dan nodig. Hierdoor willen zorgverzekeringen meer grip op krijgen op de zorg die u krijgt en voorkomen dat u de deur uit wandelt met een te duur hoortoestel als dat niet nodig is.

ZN keuze protocol

Zorgverzekeraars hebben, in samenwerking met audiciens, wetenschappers, en de patiëntenvereniging NVVS dit landelijke protocol ontwikkeld. Dit zogenaamde ZN keuze protocol zorgt ervoor dat de keuze voor het type hoortoestel objectief en onafhankelijk wordt vastgesteld. Een hoortoestel wordt pas vergoed door de zorgverzekeraar wanneer deze ook is aangemeld en gecategoriseerd in het ZN keuzeprotocol. 

Er zijn 5 categorieën waarin de hoortoestellen zijn ingedeeld. Op basis van de uitslag van een gehoortest en een ingevulde vragenlijst wordt bepaald uit welke categorie hoortoestellen u een vergoeding krijgt van uw zorgverzekeraar. Categorie 1 zijn toestellen met een eenvoudige gehooroplossing. Categorie 5 zijn toestellen met een complexe gehooroplossing.

Hoe werkt het?

 1. Door middel van een hoortest en een medische oorcheck wordt gemeten hoe uw gehoor ervoor staat. U komt in aanmerking voor een vergoeding voor een hoortoestel indien u meer dan 35 dB gehoorverlies heeft.
 2. Er wordt met een speciale vragenlijst in kaart gebracht welke beperkingen u ervaart in het horen en verstaan en wat de belangrijke situaties zijn waar verbetering moet komen (luistersituaties).
 3. Op basis van de uitslag van stap 1 en 2 wordt u in een categorie ingedeeld en kijkt de audicien met u naar een passende ‘hooroplossing’. Valt u bijvoorbeeld in categorie 2, dan kiest u samen met uw audicien een hooroplossing uit bijbehorende toestelcategorie 2. U kunt uit minimaal 2 of 3 merken per categorie kunnen kiezen.

Wilt u een toestel uit een hogere categorie, dan komt u bij sommige zorgverzekeraars niet meer voor vergoeding in aanmerking. Bekijk dit in uw polisvoorwaarden.

Als u een toestel uit een lagere categorie wilt aanschaffen om zo een lagere 25% eigen bijdrage te krijgen, dan heeft dit niet de voorkeur van de verzekeraars en evenmin van de audiciens en zal dit moeten worden vastgelegd in uw zorgdossier.

Welk hoortoestel voor welke categorie?

In iedere categorie zijn meerdere modellen van meerdere merken beschikbaar. Wilt u weten uit welke hoortoestellen u kunt kiezen? Bekijk dan hier alle hoortoestellen per categorie.

Bekijk hoortoestellen

Eigen bijdrage verschilt

Het kan zijn dat de verplichte eigen bijdrage van 25% per verzekering verschilt voor hetzelfde hoortoestel. Verzekeraars maken namelijk afspraken met audiciens over kwaliteit en prijs.  Door deze prijsafspraken tussen verzekeraars en audiciens kan het zijn dat er een verschil zit in de eigen bijdrage voor een bepaald hoortoestel.

Vragenlijst luistersituaties

Welke vragen moet u als onderdeel van het hoorprotocol beantwoorden? We hebben ze hieronder voor  u op een rijtje gezet. Als u al eerder een hoortoestel heeft  gebruikt, dan gaan de vragen over uw ervaring met hoortoestellen. Alle vragen moet u beantwoorden met bijna nooit, soms, vaak of bijna altijd.

 1. Kunt u het geluid van verschillende muziekinstrumenten onderscheiden?
 2. Kunt u horen met welke intonatie en stembuiging mensen spreken?
 3. Kunt u het ritme in een muziekstuk of lied horen?
 4. Kunt u iemand verstaan die je aanspreekt op een verjaardagsfeest of een receptie?
 5. Hoort u op straat onmiddellijk vanuit welke richting een auto aan komt rijden?
 6. Kunt u iemand die je aanspreekt in een drukke straat verstaan?
 7. Verstaat u de nieuwslezer op de radio bij een normaal volume?
 8. Kunt u een TV-presentator alleen aan zijn stem herkennen?
 9. Vindt u het storend als de radio of tv aan staat tijdens een gesprek?
 10. Ervaart u dat muziek te hard in je oren klinkt, terwijl het voor omstanders aangenaam klinkt?
 11. Kunt u een winkelbediende in een drukke winkel verstaan?
 12. Wanneer u met meerdere mensen aan tafel zit te eten, kunt u het gesprek dan volgen?
 13. Kunt u met één persoon in een rustige omgeving een gesprek voeren?
 14. Kunt u een telefoongesprek voeren in een rustige kamer?
 15. Kunt u in een rustig huis horen vanuit welke hoek van de kamer iemand tot u spreekt?
 16. Zijn er delen in muziekstukken of liederen die u mist, terwijl u andere delen in datzelfde muziekstuk wel kunt horen?
 17. Herkent u verschillende familieleden aan hun stemmen?
 18. Kunt u auto's horen die passeren of aan komen rijden?
 19. Kunt u gezongen tekst (Nederlands) verstaan?
 20. Kunt u mannenstemmen van vrouwenstemmen onderscheiden?
 21. Kunt u zonder veel inspanning iemand verstaan die naast u in de bus of in de auto zit?
 22. Hoort u de geluiden in het huishouden (stofzuiger, wasmachine, stromend water)?
 23. Kunt u thuis de deurbel horen?
 24. Kunt u een bepaalde melodie in een muziekstuk of een lied herkennen?
 25. Hoort u buiten de vogels zingen?
 26. Hoor je het wanneer iemand van achteren naar je toe komt lopen?
 27. Vermindert u het volume van radio en/of tv of schakelt u deze volledig uit om een gesprek gemakkelijker te maken?
 28. Hoort u op straat waar zich een toeterende auto bevindt?
 29. Kijkt u onmiddellijk de goede kant op als u op straat door iemand geroepen wordt?
 30. Ervaart u bijgeluiden, zoals het geluid van een stofzuiger of huishoudtoestellen, als erg hinderlijk of vermoeiend?
 31. Verstaat u de nieuwslezer op TV bij een normaal volume?
 32. Kunt u op straat het geluid van een auto onderscheiden van het geluid van een bus?
 33. Kunt u horen vanuit welke hoek van de zaal een vraag gesteld wordt tijdens een bijeenkomst?

Bron: www.hoorwijzer.nl