Nieuws Bescherm uw oren op het werk én thuis

Bescherm uw oren op het werk én thuis

05 August 2014

Het aantal decibellen loopt al snel op met de vele apparaten die we tegenwoordig in huis hebben. Alarmerende wekkers, rinkelende telefoons, blazende föhns en ga zo maar door. Arbo-online.nl meldt op haar website de noodzaak om ook thuis beschermd te worden voor gehoorschade, gebaseerd op een artikel van de Amerikaanse audioloog Theresa Y schulz in het vakblad Occupational Health & Safety.

Verzuim door gehoorverlies

Op het werk dienen werknemers beschermd te worden voor lawaai. Daarentegen nemen mensen de lawaai thuis voor lief. Schulz moedigt werknemers aan om gehoorbescherming van het werk mee naar huis te nemen. Ze moeten hierbij niet het gevoel hebben dat ze stelen van de baas. Werkgevers zouden hun personeel juist moeten stimuleren om gehoorbescherming mee naar huis te nemen om zo verzuim of verminderde inzetbaarheid als gevolg van gehoorbeschadiging terug te dringen.

Werken in herrie

Arbo-online meldt verder dat uit het jaarverslag van de Inspectie SZW blijkt dat werknemers in Nederland laks omgaan met persoonlijke beschermingsmiddelen. De uitkomsten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en het CBS onderstreept dat bijna een kwart van de ondervraagde werknemers soms of zelfs regelmatig in herrie werkt. Van de ondervraagden zegt 40 procent geen bescherming te gebruiken wanneer zij in herrie moeten werken en 18 procent gebruikt soms oordopjes of oorkappen.

Gehoorbescherming irritant

Een derde van de werknemers vindt het belangrijker om collega’s, klanten of machines goed te kunnen horen, dan om het eigen gehoor te beschermen tegen lawaai. Verder vindt 31 procent gehoorbescherming ondanks de herrie niet nodig en bijna 8 procent gebruikt het niet om de simpele reden dat zij gehoorbescherming irritant vinden. Ruim 15 procent van de respondenten gebruikt geen gehoorbescherming omdat de werkgever dit niet aanbiedt.