Nieuws Geen eigen bijdrage gehoortoestel kinderen bij zorgverzekering 2016

Geen eigen bijdrage gehoortoestel kinderen bij zorgverzekering 2016

08 July 2015

Vanaf 1 januari 2016 betalen kinderen onder 18 jaar geen eigen bijdrage meer voor een gehoortoestel. Tot die tijd blijft de eigen bijdragen van 25% nog wel bestaan. Voor volwassenen verandert er niets. Dit heeft minister Schippers besloten op verzoek van Stichting Hoormij, NVVS, enkele andere patiëntenverenigingen voor doven, slechthorenden en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en alle leden van de tweede kamer.

Waarom wordt de eigen bijdrage voor kinderen afgeschaft

Sinds 2013 betalen kinderen en volwassenen een eigen bijdrage van 25% voor een gehoortoestel. In Nederland betalen kinderen onder de 18 jaar nog geen zorgpremie en eigen risico. Daarom is het vreemd dat er voor kinderen wel een eigen bijdrage van 25% wordt berekend. De eigen bijdrage kan voor ouders een drempel vormen om een gehoortoestel aan te schaffen. En daardoor kan het kind een ontwikkelingsachterstand krijgen.

Waarom duurde het zo lang voor het besluit werd genomen

De patiëntenverenigingen hebben lang gelobbyd voor een 100% vergoeding voor kinderen. Minister Schippers wilde deze beslissing echter voor zich uitschuiven en de situatie eerst nader laten onderzoeken. In recent Algemeen Overleg werd duidelijk dat de Kamercommissie vond dat de minister haar kans om dit te onderzoeken aan zich voorbij heeft laten gaan. De patiëntenverenigingen hebben de minister al sinds 2013 meerdere keren op de situatie geattendeerd, maar dat was voor haar toen geen reden het op te pakken. Bovendien onderschreven alle fractieleden dat het hier om een principe gaat dat zorg voor kinderen toegankelijk moet zijn. Nader onderzoek zal hierop geen ander licht werpen. De extra kosten bedragen jaarlijks € 300.000,- op een totaal van circa 130 miljoen hoorzorg per jaar. 

Audiciens komen ouders tegemoet

Moet je in de periode van nu tot 1 januari 2016 een gehoorapparaat aanschaffen voor je kind? Goed om te weten dat een veel audiciens, zoals Schoonenberg Hoorcomfort, Hans Anders, Specsavers, Van Boxtel en Beter Horen de volledige eigen bijdrage vergoeden.

Verschil eigen bijdrage en eigen risico

De basisverzekering van de zorgverzekering 2016 vergoedt 75% van de kosten van je gehoorapparaat. Over deze 75% betaal je eerst je eigen risico. Daarnaast betaal je een eigen bijdrage van 25%. Als je bijvoorbeeld een gehoorapparaat van 1200 euro aanschaft, dan vergoedt je zorgverzekering 900 euro. Heb je je eigen risico van 375 euro nog niet gebruikt, krijg je geen 900 euro vergoed, maar slechts 525 euro (900 – 375 euro). Je betaalt ook nog 300 euro eigen bijdrage. Je zorgverzekeraar vergoedt in dit voorbeeld 525 euro en je betaalt 675 euro zelf (300 + 375 euro).