Nieuws De week van het oorsuizen gaat van start

De week van het oorsuizen gaat van start

04 February 2015

Wist u dat ruim 1 miljoen Nederlanders een vorm van oorsuizen heeft? Dit wordt ook wel tinnitus genoemd. Het aantal neemt de laatste jaren flink toe, vooral onder de jongere generatie. Stichting Hoormij organiseert van 2-8 februari de Week van het Oorsuizen. Volgens hen is er wel degelijk hulp te halen, ook al vertelt de arts vaak dat mensen ‘ermee moeten leven’.
Oorsuizen: er is hulp
Het thema van deze publiekscampagne is ‘Oorsuizen: er is hulp’. Op vrijdag 6 februari 2015 is er een speciale informatiebijeenkomst voor mensen met tinnitus in het UMC Groningen. Mensen met tinnitus krijgen hier informatie en praktische tips van een audioloog en er is de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met elkaar.
#WeekvanhetOorsuizen
In de Week van het Oorsuizen zullen diverse subthema’s aan bod komen, zoals wat is tinnitus, ervaringsverhalen, hulpverlening en preventie. Via de hashtag: #weekvanhetoorsuizen bent u op de hoogte van alle activiteiten op social media. Voor het volledige activiteitenprogramma gaat u naar de volgende pagina: www.nvvs.nl/hooragenda.