Alles over uw gehoor Gehoorapparaat Implanteerbare hoortoestellen

Implanteerbare hoortoestellen

Er zijn drie soorten implanteerbare hoortoestellen: een cochleair implantaat (CI), een botverankerd hoortoestel (Bone Anchored Hearing Aid BAHA of Ponto) en een volledig implanteerbaar hoortoestel.  

Cochleair Implantaat (CI)

Een CI (Cochleair Implantaat) is een elektronisch toestel dat aan zeer slechthorende en dove mensen de mogelijkheid biedt weer iets te horen. Een CI neemt het werk van de beschadigde delen van het binnenoor (slakkenhuis) over om geluidssignalen aan de hersenen te leveren.

Het implantaat bestaat uit een dun siliconen snoertje dat operatief wordt ingebracht in het slakkenhuis. Aan het uiteinde van het snoertje bevindt zich een serie minuscule elektroden. Het geluidssignaal wordt door de uitwendige processor via de magnetische spoel doorgegeven naar het inwendige deel, waar het via de elektroden de gehoorzenuw op verschillende plaatsen elektrisch stimuleert. De elektroden worden in de eerste maanden herhaaldelijk opnieuw afgesteld voor het beste luisterresultaat.

Voordelen

  • Een CI wordt door veel mensen gezien als een wonder: het zorgt ervoor dat dove en zeer slechthorende mensen weer kunnen horen. Het CI bootst als het ware het hoorsysteem na van goedhorende mensen die over ongeveer 3.000 zintuigcellen beschikken om geluids­signalen door te geven aan ca. 30.000 zenuwuiteinden. Zeer slechthorenden en doven ontvangen en verwerken dit signaal in de regel niet. En daarvoor is een schone taak voor de CI weggelegd
  • Als kinderen of volwassenen ondanks de hulp van hoortoestellen en hoortraining nauwelijks in staat zijn tot het waarnemen van gesproken taal, kan een cochleair implantaat uitkomst bieden

Nadelen

  • Voor wie geen auditief geheugen heft, is het moeilijk om gehoorde geluiden te herkennen, Het is dus belangrijk om een auditief geheugen te hebben of op te bouwen. Geluid opvangen en vertalen en dus de ander verstaan vergt vaak nog oefening
  • Soms kunt u met een CI ook teveel horen. Kunnen goedhorende mensen storende geluiden zogenoemd wegdrukken, met een CI kan dat niet. Dus een tikkende klok kan het luisteren naar een gesprek voor wie een CI draagt makkelijker verstoren
  • Een CI biedt niet altijd de mogelijkheid om betekenisvolle geluiden te onderscheiden uit achtergrondgeruis
  • Met een CI is het niet altijd mogelijk om te bepalen uit welke richting het geluid komt

Botverankerde hoortoestellen

Een botverankerd hoortoestel wordt toegepast bij geleidingsslechthorendheid en ook wel bij mensen die geen oorstukjes verdragen. Een botverankerd hoortoestel brengt het geluid over via trillingen. Het implantaat is een trilblokje dat operatief in de schedel wordt vastgezet. De microfoon en versterker brengen het blokje en daarmee het bot in trilling. Hierdoor komt het slakkenhuis in trilling en wordt het geluid doorgegeven. Er bestaan op dit moment twee merken: de BAHA (Bone Anchored Hearing Aid) van Cochlear en de Ponto van Oticon Medical. Bij jonge kinderen tot circa 5 jaar kan het trilblokje nog niet in de schedel worden vastgezet. Voor deze groep bestaat er bijvoorbeeld de BAHA met softband, waarbij het trilblokje verwerkt is in een hoofdband. Botverankerde hoortoestellen worden de laatste tijd ook steeds meer als een cros hoortoestel gebruikt bij mensen met een éénzijdig perceptief gehoorverlies. Het geluid aan de kant van het slechte oor wordt daarmee aan het goede oor hoorbaar gemaakt.

Soundbridge en ABI

Wanneer uw gehoorverlies te maken heeft met het niet goed functioneren van hamer, aambeeld en stijgbeugel, dan wordt vaak de Soundbridge toegepast. Daarnaast is er nog het hersenstamimplantaat ABI.

Volledig implanteerbaar hoortoestel

Een volledig implanteerbaar hoortoestel wordt operatief ingebracht. Met zo’n type hoortoestel kunt u douchen, zwemmen en sporten, en heeft u geen last van bijvoorbeeld windgeruis. Via een afstandsbediening zet u het hoortoestel aan en uit, en stelt u het in. Na ongeveer vijf jaar moet de batterij worden vervangen via een poliklinische ingreep. Eventueel kan dan ook nieuwe software worden ingebracht. Volledig implanteerbare hoortoestellen zijn geschikt voor diverse vormen van gehoorverlies .