Audiogram

Een audiogram is een grafiek of diagram waarin de resultaten van het gehoor worden afgebeeld. Via een gehoortest wordt bepaald waar de gehoordrempel ligt van een persoon.

Hoordrempel

De gehoordrempel ligt bij het zachtste geluid dat iemand kan horen. Bij een hoortest krijgt u verschillende tonen te horen. De tonen zijn in het begin goed hoorbaar maar worden langzaam zachter. Zodra u het geluid niet meer hoort, kunt u dat aangeven aan de audicien. De audicien weet dan waar uw hoordrempel ligt. Deze drempel wordt aangegeven in sterkte (dB) en hoogte (hertz).

Sterkte in decibellen

De verticale as in het audiogram geeft het niveau of de sterkte van het geluid aan. Hierbij staat 0 decibel (dB) voor een heel zacht geluid; deze lijn staat helemaal boven in het audiogram. Iemand met een normaal gehoor kan geluid tussen 0 en 20 dB net horen. Hoe verder u in het audiogram omlaag gaat, hoe hoger het aantal dB, dus hoe harder het geluid. Een geluid van 100 dB is heel onaangenaam voor iemand met een normaal gehoor.

Toonhoogte in hertz

De horizontale as in het audiogram geeft de toonhoogte of frequentie weer. Hierbij staat 125 Hertz (Hz) of 0,125 kHz voor een hele lage toon; deze lijn staat helemaal links in het audiogram. Hoe verder u in het audiogram naar rechts gaat, hoe hoger het aantal Hz, dus hoe hoger de toon. De tonen die belangrijk zijn voor spraak liggen tussen 0,5 en 4 kHz.

Uitslag audiogram

Op het toonaudiogram wordt bij een aantal frequenties (standaard zijn 250, 500, 1000, 2000 en 4000 Hz) aangegeven hoe sterk het gehoorverlies is. Voor een algemene typering wordt het gehoorverlies uitgedrukte in een getal, bijvoorbeeld 35 dB HL (licht gehoorverlies). Ook de vorm van het audiogram is belangrijk, veel mensen hebben een zogenaamd hogetonenverlies, waarbij er tot 1000 Hz geen probleem is, maar waarbij het gehoorverlies bij 2000 Hz en 4000 Hz aanzienlijk kan zijn. Hoe groter de afwijkingen in dB, hoe ernstiger het gehoorverlies is:

  • Minder dan 20 dB: normaal gehoor
  • Tussen 20 en 30 dB: licht gehoorverlies
  • Tussen 30 en 60 dB: matig gehoorverlies
  • Tussen 60 en 90 dB: ernstig gehoorverlies
  • Meer dan 90 dB: zeer ernstig gehoorverlies

Afhankelijk van de uitslag van het audiogram, wordt er een advies op maat gegeven.

Wilt u meer weten over een hoortest bij een audicien, lees dan hier meer over de werkwijze. Of maak direct een afspraak bij een audicien om uw gehoor te testen.

Maak direct een afspraak