Spraakherkenning

In rumoerige situaties is spraakverstaan vaak moeilijk met een hoortoestel. Om dit op te lossen komen er steeds meer hoortoestellen op de markt die beschikken over een vorm van spraakherkenning (ruis-/lawaaionderdrukking). Eenvoudige systemen versterken de spraak volgens een vaste waarde die vooraf zijn bepaald en ingesteld door een audicien of audioloog. Bij geavanceerde systemen is de mate waarin spraak extra versterkt wordt afhankelijk van de sterkte van het binnenkomende spraaksignaal. Ook zijn er toestellen met Digital Signal Processing (DSP). Deze regelen zelf dat ruis en/of lawaai wordt onderdrukt en indien nodig ook dat de spraak wordt versterkt.

Een voordeel van dit systeem is dat spraak makkelijker te verstaan is in situaties met omgevingslawaai of andere storende factoren. Het gehoorapparaat focused zich op de spraak, waardoor een gesprek makkelijker te volgen is. Een nadeel is dat de spraak soms te scherp wordt doorgegeven, waardoor het als onprettig wordt ervaren. Een audioloog of audicien kan dit eenvoudig voor u oplossen.