Alles over uw gehoor Hoorproblemen De ziekte van Ménière

De ziekte van Ménière

Bij de ziekte van Ménière hebben mensen problemen met hun evenwicht. Dit uit zich in draaiduizeligheid en misselijkheid. Er treedt vaak ook slechthorendheid bij op, al dan niet van tijdelijke aard. De verschijnselen van de ziekte van Ménière werden voor het eerst beschreven door de Franse arts Prosper Ménière, ongeveer een eeuw geleden.

Oorzaken van de ziekte van Ménière

De precieze oorzaak van de ziekte van Ménière is ondanks jarenlang onderzoek nog steeds niet duidelijk. Wel bekend is dat het evenwichtsorgaan en het binnenoor (slakkenhuis) aan elkaar vastzitten en voor een deel gevuld zijn met dezelfde vloeistoffen. De ziekte van Ménière heeft waarschijnlijk te maken met verstoringen in deze vloeistoffen. Wanneer deze vloeistoffen een te hoge druk kennen of onderling vermengd worden, kan het evenwichtsorgaan niet meer goed functioneren, met als gevolg draaiduizeligheid.

Symptomen bij de ziekte van Ménière

Veelal verloopt de ziekte van Ménière aanvalsgewijs. Zo'n aanval wordt gekenmerkt door 3 symptomen:

  • Duizeligheid en misselijkheid: dit wordt vaak ervaren als klachten met lichtheid of zwaarte in het hoofd tot gevolg, zwart worden voor de ogen, gevoel van dronkenschap, neiging tot omvallen, braken en knikkende knieën.
  • Oorsuizen of tinnitus: het horen van geluiden die niet uit de omgeving komen (fantoomgeluiden), zoals piepen, zoemen, brommen, suizen en dreunen.
  • Gehoorverlies: vaak treedt eerst het verlies van de lage tonen op, later ook van de hoge tonen. Daarnaast wordt er in veel gevallen ook nog een overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis) ervaren.

Gehoorverlies

Meestal is niet meteen sprake van gehoorverlies, pas als de ziekte van Ménière wat verder gevorderd is. De ziekte kent aanvallen met daarna periodes van betrekkelijke rust. De aanvallen van Ménière zijn in het begin heftig en de herstelperiode duurt dan nog relatief lang. Wanneer ook het binnoor aangetast is, zal het gehoorverlies tijdens een aanval plots heel fors zijn, maar na de aanval weer verbeteren. Helaas nooit volledig. Met medicatie kunnen Ménièreklachten in de regel wat verbeteren, maar eenmaal opgelopen schade is onherstelbaar.

Behandeling van de ziekte van Ménière

De ziekte van Ménière tast over het algemeen eerst één oor aan. In ongeveer een kwart tot de helft van de gevallen wordt uiteindelijk ook het tweede oor aangetast. Kenmerkend zijn ook de gevoelens van angst, onmacht en depressie. Omdat er nog geen oorzaak van de ziekte bekend is, kan er helaas weinig tegen worden gedaan. Een groot deel van de behandeling van Ménière is werken aan het accepteren van en het omgaan met deze ziekte. Daar kan een arts of psycholoog bij helpen. Soms kan een hoortoestel uitkomst bieden om het oorsuizen te maskeren en het gehoorverlies te verhelpen.