Volumeregelaar

Een volumeregelaar kan erg handig zijn als uw gehoor niet constant is, bijvoorbeeld doordat u regelmatig verkouden bent (waardoor u minder hoort) of als uw gesprekspartner erg zacht praat. Volumeregelaars komen in de praktijk steeds minder voor omdat de meeste hoortoestellen steeds meer zelf reageren op volumeverschillen en daarmee zelf zorgen voor de juiste balans.

Als u al langer hoortoestelen draagt en gewend bent om zelf het volume te regelen, dan kunt u dit blijven doen door te kiezen voor een hoortoestel met volumeregelaar. Het nadeel is dat u zelf steeds het geluid zachter of harder moet zetten. Bij jonge kinderen is het verstandig als de volumeregelaar uit of vast kan worden gezet. Dit kunt u bespreken met uw audicien, audioloog en KNO-arts.

Bekijk hoortoestellen