Wat is plotsdoof?

Onder plotsdoofheid wordt verstaan dat iemand in relatief korte tijd geheel doof wordt. Dit gehoorverlies onstaat meestal binnen een paar seconden tot minuten. Is er daarentegen sprake van een periode van toenemende slechthorendheid tot geleidelijk doof worden, dan spreken we van laatdoofheid.

Plotseling gehoorverlies treedt meestal op aan één oor. Het gebeurt soms ook dat beide oren niet meer functioneren. Gemiddeld komt in Nederland eenzijdige plotsdoofheid jaarlijks ongeveer bij 8 op de 100.000 mensen voor, voornamelijk volwassenen tussen de 30 en 60 jaar oud. Deze patiënten ervaren vaak tevens duizeligheid, oorsuizen, of beiden. 

Wat zijn de oorzaken van plotsdoofheid?

Helaas is er niet altijd een oorzaak voor plotselinge doofheid aan te wijzen. Verschillende aanleidingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld:

  • Een ernstige infectie, zoals hersenvliesontsteking
  • Gebruik van bepaalde antibiotica
  • Een (verkeers)ongeval
  • Een verstoorde afweerreactie
  • Brughoektumor

De KNO-arts zal proberen door middel van uitgebreid onderzoek de mogelijke oorzaak van deze plotselinge doofheid te achterhalen, maar in veel gevallen is dit niet te achterhalen.

Terugkeer van gehoor

Ongeveer bij een derde van de plotsdove mensen hersteld het oor het gehoor vanzelf. Bij ongeveer een derde verbetert het gehoor wel enigszins, maar zal het nooit meer hetzelfde worden. Bij de overige groep herstelt het gehoor nooit meer. Meestal herstelt het gehoor weer in de eerste weken nadat het gehoorverlies is opgetreden. Na 3 tot 6 maanden valt er over het algemeen geen herstel meer te verwachten.

Gevolgen plotsdoofheid

De impact van plotseling doof worden is groot. Het leven zoals u leidde is ineens niet meer hetzelfde. Alle geluiden zijn ineens verdwenen en communiceren op de oude manier is niet meer mogelijk. Mensen raken in paniek en belanden in een sociaal isolement.

Behandeling plotsdoofheid

Doofheid is meestal permanent, maar kan in sommige gevallen ook tijdelijk zijn en plotseling optreden. Extreme drukverschillen, verkoudheid of een oorontsteking kan hiervan de oorzaak zijn. In deze gevallen zal het oor zich vanzelf weer herstellen. Permanente doofheid kan nog niet genezen worden en er zijn op dit moment geen hulpmiddelen om het gehoor te verbeteren. Bij jonge kinderen kan wel gebruik gemaakt worden van een oorimplantaat zodat zij geluiden waar kunnen nemen.