Brancheorganisaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de brancheorganisaties voor audiciens, kno-artsen en audiologische centra.

NVAB

Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB) is de brancheorganisatie waarbij vrijwel alle audicienbedrijven in Nederland zijn aangesloten. Deze bedrijven zijn elkaars  concurrenten, maar ze delen een passie: slechthorenden voorzien van goede en makkelijk toegankelijke hoorzorg. NVAB-bedrijven zien de slechthorende als klant met eigen voorkeuren en een eigen luisteromgeving. Daarom staat keuzevrijheid van de klant en kwaliteit hoog in het vaandel bij NVAB.

De audicien is de deskundige bij uitstek voor het aanmeten van hoortoestellen en andere hoorhulpmiddelen. Daarnaast helpen audiciens slechthorenden bij hun revalidatieproces.

KNO-vereniging

De Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied heeft als doel de keel-neus-oorheelkunde en heelkunde van het hoofd-halsgebied in Nederland te bevorderen.

www.kno.nl

FENAC

De Federatie Nederlandse Audiologische Centra (FENAC) is één van de kleinste brancheorganisaties in de gezondheidszorg. FENAC houdt zich bezig met ontwikkeling en verspreiding van voorlichtingsmateriaal, bij- en nascholing van AC-medewerkers en het onderhouden van de communicatie met overheid, beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties en verwante brancheorganisaties. Op het terrein van de gezondheidszorg, en specifiek op dat van de zorg voor slechthorenden, doven en kinderen met taal-/spraakmoeilijkheden, zijn belangrijke ontwikkelingen gaande. Technologische, demografische en epidemiologische ontwikkelingen beïnvloeden zowel de behoeften aan zorg als de wijzen om aan die behoeften tegemoet te komen.

Er zijn in Nederland, verspreid over het land, 21 erkende Audiologische Centra met in totaal zo'n 30 vestigingen. Er werken in totaal 400 tot 500 werknemers in de branche. De Audiologische Centra zijn gespecialiseerd in de diagnostiek, advisering en revalidatie op het terrein van het auditief functioneren (slechthorendheid en doofheid) en communicatief functioneren (spraak- en taalmoeilijkheden) van kinderen en volwassenen.

www.fenac.nl

De Kwaliteitsaudiciens

Branchevereniging “de Kwaliteitsaudiciens” behartigt de belangen van de aangesloten audicienbedrijven in het nastreven van houdbare, kwalitatieve en bereikbare hoorzorg in Nederland. De aangesloten bedrijven bundelen hun krachten in de samenwerking en interactie met zorgverzekeraars, overheid & politiek en patiëntenverenigingen. De genoemde bedrijven zijn vooraanstaande spelers op de Nederlandse markt voor hoorzorg.

www.dekwaliteitsaudiciens.nl