Hyperacusis

Mensen met hyperacusis zijn overgevoelig voor geluid. Ze ervaren 'gewone' geluiden als onaangenaam hard, soms zelfs pijnlijk. Ongeveer 3% van de Nederlandse bevolking heeft last van hyperacusis, al dan niet gecombineerd met tinnitus.

Lage tolerantiegrens

Een van de bekendste symptomen van hyperacusis is dat dagelijkse geluiden (vaak) te hard klinken. De lage geluidstolerantiegrens maakt alledaagse geluiden onverdraaglijk. Doordat geluiden zoveel irritatie opwekken ontstaat ook vermoeidheid en stress. De stress kan op zijn beurt de overgevoeligheid vergroten, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat.

Oorzaken van hyperacusis

Hyperacusis kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende is lawaai. Maar het kan ook voorkomen bij andere aandoeningen: tinnitus, chronische oorpijn, ziekte van Ménière, ziekte van Lyme, aangezichtsverlamming, of het gebruik van bepaalde medicijnen.

Hoe met hyperacusis om te gaan?

Net als tinnitus is hyperacusis geen ziekte, maar aan symptoom van een aandoening. Het kan zijn dat hyperacusis na verloop van tijd, samen met de aandoening, verdwijnt. Maar meestal is dit een blijvend probleem. Het enige wat er dan op zit, is er mee te leren leven door er zo goed mogelijk mee om te gaan. Inzicht krijgen in welke situaties belastend zijn en deze leren te beïnvloeden of vermijden. Oordopjes kunnen helpen, maar zijn niet altijd de oplossing. Veel mensen met hyperacusis hebben baat bij professionele hulp door een psycholoog of maatschappelijk werker en bij lotgenotencontact. De Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS) organiseert regelmatig bijeenkomsten over hyperacusis en heeft een speciaal forum waarop veel hyperacusispatiënten actief zijn.