Lijmoren

Lijmoren ontstaan als er te lang en te veel vocht in de oren blijft zitten. Hierdoor wordt dit vocht dik en lijmachtig, vandaar de naam lijmoor. Deze aandoening komt vooral voor bij jonge kinderen.

Symptomen

Bij lijmoren heb je meestal last van een drukkend gevoel, zonder dat er pijn is. Als het vocht echter tot een ontsteking leidt, kan er sprake zijn van hevige pijn. Kinderen met lijmoren horen minder goed. En als ze hier vaak last van hebben kan dit mogelijk taal- en spraakstoornissen opleveren. Over het algemeen zorgen lijmoren alleen voor tijdelijke slechthorendheid van het kind en is er meestal geen blijvende schade aan het gehoororgaan.

Oorzaken van lijmoren

De oorzaak van een lijmoor is vaak een chronische middenoorontsteking met vochtophoping. Door de oorontsteking raakt de buis van Eustachius verstopt en kan het vocht niet weg. Als de verstopping enige tijd blijft bestaan, dan wordt het middenoor gevuld met dik, plakkerig vocht. Lijmoren komen vaker voor bij kinderen van ouders die roken en bij kinderen met astma.

Behandeling lijmoren

In de meeste gevallen gaat een lijmoor bij kinderen binnen 3 tot 6 maanden vanzelf over. Soms is behandeling nodig omdat het lijmoor zo lang blijft aanhouden dat een spraak- of leerachterstand ontstaat. In zo’n geval wordt er een trommelvliesbuisje geplaatst en zo kan er weer lucht in het middenoor komen. In sommige gevallen haalt de arts de neusamandelen van het kind weg.