Slechthorendheid

Slechthorenden hebben last van gehoorverlies. Als je spraak minder goed verstaat dan vroeger, ben je slechthorend. Audiologen en KNO-artsen definiëren slechthorend als een gehoorverlies van 35 dB op het beste oor. Dit is ook het criterium om in aanmerking te komen voor een vergoeding van een gehoorapparaat. Als het gehoorverlies stabiel is, blijft iemand zijn hele leven even slecht horen. Wanneer het gehoorverlies progressief is, gaat iemand gedurende zijn leven steeds slechter horen en mogelijk hoort hij uiteindelijk helemaal niets meer. Dit is bijvoorbeeld meestal het geval bij ouderdomsdoofheid.

Oorzaken slechthorendheid

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor slechthorendheid. Hier staan ze op een rijtje:

 • cerumenprop, otitis media acuta, otitis media met effusie, otitis externa, chronische otitis media, barotrauma;
 • ouderdomsdoofheid (presbyacusis);
 • lawaaislechthorendheid;
 • gebruik van ototoxische geneesmiddelen;
 • ziekte van Ménière (aanvallen van draaiduizeligheid en oorsuizen);
 • otosclerose;
 • cholesteatoom;
 • acousticusneurinoom;
 • plotseling (eenzijdig) gehoorverlies.

Slechthorendheid bij kinderen

Bij kinderen kunnen bepaalde gedragingen aanleiding zijn om het gehoor te onderzoeken. Te denken valt aan slechte concentratie, televisie en muziek op hard volume willen zetten en niet reageren op normaal aanspreken.

Slechthorendheid en werk

Slechthorendheid kan bij naar schatting 200.000 werkenden leiden tot problemen in het dagelijks functioneren. Wie slecht hoort, ervaart problemen in het functioneren door vermoeidheid, door omgevingslawaai, door mindere spraakverstaanbaarheid en door het niet herkennen van geluiden. Dit kan van invloed hebben op de communicatie en veiligheid. Er zijn verschillende instanties die slechthorenden helpen. GGMD voor Doven en Slechthorenden (voorheen Bureau DDS) biedt onder meer loopbaanbegeleiding. De medewerkers van de GGMD kunnen u ofwel zelf helpen ofwel doorverwijzen naar de juiste instantie.

Communiceren met slechthorenden

Een slechthorende hoort niet alleen minder, maar de woorden worden ook vervormd. De informatie die binnenkomt moet worden verwerkt voordat het doordringt en dit kost tijd en energie. Als huisarts* kunt u het voor de slechthorende patiënt makkelijker maken door rekening te houden met de volgende punten:

 • spreek rustig en articuleer duidelijk;
 • praat niet hard en vermijd bijzinnen;
 • houd oogcontact: spreek met uw gezicht naar de ander;
 • houd niets voor uw mond en zorg voor voldoende licht, zodat uw mond goed zichtbaar is;
 • ga niet met uw rug naar het licht toe staan;
 • vermijd achtergrondgeluid: zet de televisie, radio of achtergrondmuziek uit;
 • herhaal eventueel wat u heeft gezegd, zo nodig in andere bewoordingen;
 • vraag aan de slechthorende of deze alles goed heeft verstaan, en laat diegene de informatie herhalen;
 • schrijf zaken als namen, adressen, telefoonnummers en data van afspraken op en geef deze aan de persoon die slechthorend is.

Oplossingen slechthorendheid

Probeer altijd gehoorschade te voorkomen. Dit is niet altijd mogelijk in bepaalde gevallen, maar bijvoorbeeld bij lawaaislechthorendheid zijn er wel degelijk maatregelingen die u kunt nemen om slechthorendheid te voorkomen. Een overzicht van tips vindt u hierBij het opmerken van een verminderd gehoor, kunt u uw oren gratis laten testen bij een audicien. Maak direct een afspraak bij een audicien in uw buurt.

Maak direct een afspraak