Tinnitusmaskeerder

Indien u last heeft van tinnitus (oorsuizen) kan een tinnitusmaskeerder u helpen deze klachten dragelijker te maken. Met geluid van buitenaf maskeert deze functie uw tinnitusgeluiden waardoor deze minder van betekenis zijn. Indien u zowel last heeft van tinnitus en een gehoorverlies, dan is het logisch te kiezen voor een hoortoestel met ruismaskeerder, ook wel een tinnitusinstrument genoemd.

Een bijkomend voordeel van een maskeerder is dat het soms ook nog effect heeft als deze is uitgeschakeld. Nadeel is dat het tegengeluid van de maskeerder het soms lastiger kan maken om een gesprek te voeren.

Bij tinnitustherrapie wordt volgens het 'tinnitus aanpasprotocol' door een specialist (audioloog) de tinnitusmaskeerder afgesteld. Daarnaast kunnen ook Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en ontspanningsmethodieken een onderdeel van de therapie zijn. Een goede voorbereiding volgens een behandelplan en een aanpassing volgens het protocol verhoogt de kans op een goed afgestemde maskeerder en op de acceptatie ervan. Deze zorgvuldige aanpassing vergt wel meer tijd dan een ‘normale’ hoortoestelaanpassing.