Datalogging

Tegenwoordig beschikken steeds meer hoortoestelen over een zogenoemd dataloggingsysteem. Dit systeem registreert uit zichzelf hoe lang het hoortoestel is gebruikt, in welke geluidsomgeving het is geweest, hoe vaak elk programma is gebruikt en welke handmatige veranderingen zijn aangebracht (zoals het veranderen van het volume). Een voordeel hiervan is dat uw audicien deze gegevens tijdens de controle kan uitlezen in de aanpassoftware. Dit maakt het duidelijker voor uw audicien om te zien hoe uw toestel is gebruikt en de audicien kan hierdoor beter eventuele bijstellingen uitvoeren. Dit zorgt ervoor dat het toestel dus veel nauwkeuriger kan worden ingesteld op de wensen van de gebruiker. Bekijk welke hoortoestellen datalogging als functionaliteit hebben.

Bekijk hoortoestellen