Laatdoof

Als iemand na een periode van toenemende slechthorendheid geleidelijk aan doof is geworden, heet dat laatdoof. Wordt iemand in een relatief korte tijd plotseling doof wordt, heet dat plotsdoof. Deze twee soorten vallen onder postlinguale doofheid. Dit wil zeggen dat de doofheid pas na de taalontwikkeling is ontstaan. Laatdoofheid is niet hetzelfde als ouderdomsdoofheid. Geleidelijk aan doof worden kan iedereen overkomen, ongeacht leeftijd.

Oorzaken van laatdoof

Er zijn verschillende oorzaken mogelijk voor deze vorm van progressieve slechthorendheid. De oorzaak is dan ook niet altijd te achterhalen. Laatdoofheid kan bijvoorbeeld ontstaan als gevolg van:

  • een ongeluk;
  • langdurige blootstelling aan te harde geluiden zonder goede bescherming;
  • brughoektumor;
  • erfelijkheid;

Gevolgen laatdoofheid

De impact van doof worden is groot. Er moet gezocht worden naar andere manieren van communiceren. Mensen kunnen in een sociaal isolement belanden en voelen zich al gauw afgesneden van de wereld.

Behandeling laatdoofheid

Behandeling van laatdoofheid is slechts beperkt mogelijk. Vaak betekent doof worden er mee leren leven. Doofheid is namelijk meestal permanent, maar kan in sommige gevallen ook tijdelijk zijn en plotseling optreden, zoals bij plotsdoven. Extreme drukverschillen, verkoudheid of een oorontsteking kan hiervan de oorzaak zijn. In deze gevallen zal het oor zich vanzelf weer herstellen. Permanente doofheid kan nog niet genezen worden en er zijn op dit moment geen hulpmiddelen om het gehoor te verbeteren. Bij jonge kinderen kan wel gebruik gemaakt worden van een oorimplantaat zodat zij geluiden waar kunnen nemen.