Omni-microfoonsysteem

Een omni-microfoonsysteem (‘rondomgevoelige’- systeem) zit op elk hoortoestel. Dit systeem zorgt ervoor dat alle geluiden uit alle richtingen even duidelijk te horen zijn. Dit in tegenstelling tot een directionele microfoonsysteem.

Voordelen omni-microfoonsysteem

Het omni-systeem is vooral handig in situaties met weinig stoorbronnen en een beperkt aantal gesprekspartners. Dit is het beste systeem voor een rustige situatie met spraak en voor een lawaaiige situatie zonder spraak, zoals verkeer. Dit systeem is zeer geschikt voor het beluisteren van muziek, vanwege de ruimtelijke en volle weergave van het geluid.

Ook als u van achteren wordt aangesproken, komt dit allemaal even duidelijk over doordat het geluid uit iedere richting even sterk is.

Nadelen omni-microfoonsysteem

Een nadeel is dat zodra de verhouding tussen signaal (spraak) en ruis (omgevingslawaai) verslechtert, het moeilijker wordt om het signaal te horen. In dit soort situaties levert een directioneel microfoonsysteem betere resultaten.

In het geval van jonge kinderen is het van belang dat ze niet alleen optimaal kunnen verstaan, maar ook omgevingsgeluiden opvangen. Vandaar dat er meestal een voorkeur is om voor kinderen onder de 4 jaar gebruik te maken van een omni-microfoon boven een directioneel microfoonsysteem. Voor een schoolsituatie kan een directionele microfoon wel voordelen hebben. Bespreek dit met een specialist zoals een audicien.

Zoek een audicien in uw buurt