Windruisonderdrukking

Windruis is een bron van ergenis bij vele hoortoesteldragers. Veel slechthorenden zetten hun hoortoestel dan ook uit als ze in de wind lopen of fietsen. Nieuwere hoortoestelen hebben tegenwoordig een windruisonderdrukking. Dit is een systeem dat het akoestische patroon van het binnenkomende windsignaal herkent en vermindert. Bij eenvoudigere systemen gebeurt dit doordat het gehele geluidsniveau wordt teruggedrongen. Geavanceerde systemen proberen de ruis van de wind te onderdrukken en tegelijkertijd het spraakverstaan te behouden.

Voordelen windruisonderdrukking

Het voordeel is dat een hoortoestel comfortabel blijft als er wind is. Hierdoor hoeft u niet uw hoortoestel uit te doen en kunt u altijd uw hoorapparaat gebruiken. Het hoortoestel behoudt de mogelijkheid voor spraakverstaan.

Nadelen windruisonderdrukking

Er is een nadeel te noemen en dat is dat bij een zeer hoog windruisniveau spraakverstaan moeilijk tot onmogelijk wordt. 

Wilt u weten welke hoortoestellen windruis onderdrukken? 

Bekijk hoortoestellen